QNORA

Q Nora är ett kvinnligt nätverk som ska verka och främja kvinnligt företagande i Nora kommun och dess närhet

Ett nätverk för företagsamma kvinnor  med syfte att lära känna och ta vara på medlemmarnas kompetenser, inspirera, stödja och utveckla varandra

Föreningen är öppen för alla kvinnliga företagare och andra företagssamma kvinnor i Nora kommun och dess närhet.

 

  • Vi stöttar varandra
  • Vi samarbetar med varandra
  • Vi genomför olika projekt