QNora ideell förening

QNora ideell förening

QNora ideell förening bildades 2012.

Föreningen är en frivillig fristående del av QNora

 

Q Nora ideella förening är en förening som ska verka och främja kvinnligt företagande i Nora kommun och dess närhet

Föreningen är öppen för alla kvinnliga företagare och andra företagssamma kvinnor i Nora kommun och dess närhet.

 

Ordförande: Lena Bjärmark

kassör: Lena Bjärmark

sekreterare: Mariana Flodman

styrelsemedlem:  Astrid Andersen

ersättare:

revisor: Cecilia Lundqvist

valberedning: Mäla Ekström och styrelsen

Melemmar: 10 st

projekt och pengar

Föreningen hanterar pengar som behövs vid olika projekt som drivs.

Hälsomässan, Qvinnovandringen