Föreningens stadgar

Stadgar

2 Syfte

                     

Ø      Att stödja det kvinnliga nätverket Q-Nora

Ø      Syftet är att främja det kvinnliga näringslivet I Nora kommun och dess närhet i frågor rörande ekonomisk administration

Ø      Medlemmar i föreningen kan få draghjälp och mod att göra verklighet av sina idéer.
Föreningen kan t ex fungera som inkubator (där medlemmarna har möjlighet att bolla sina idéer) med syfte att leverera tillbaka idén till upphovsgivaren efter en första provomgång.

Ø      Olika konstellationer av kvinnor i Q Nora ideell förening kan hitta nya samarbetsformer och med ganska kort startsträcka kunna skapa ett event eller annan aktivitet.

 

 

3 Verksamhet

 Föreningens målsättning och arbetsformer är att

Ø      uppmuntra kvinnligt företagande.

Ø      vara ett forum för utveckling och kreativitet, samt bidra till Noras utveckling.

Ø  Q Nora Ideell förening ska vara en tydlig part i kommunen, i näringslivet och i länet

Ø  arbetar i projektform t ex med event eller andra aktiviteter.

ska kunna vara remissinstans.