Standardsida

 

   

                                               NLT

                                   Nora Lokala Tankesmedjor

 

 

 

Vad är NLT?

 

NLT skapades av oss i Q Nora under 2012 inom ramen för projekt ”JämFÖR – en jämställd framtid i Örebroregionen” (se faktaruta). NLT är en speciell form av mötesplatser i Nora kommun där individen står i fokus. De följer en speciell struktur där alla deltagare tar sitt ansvar.

 

Målet är att öka jämställdheten i Nora och utveckla orten överhuvudtaget. NLT föregicks våren 2013 av en seminarieserie med syfte att i förväg höja kompeten­sen kring jämställdhet och säkerställa närvaron av detta perspektiv i tanke­smed­jorna. NLT är öppna för alla, antingen man deltagit i seminarierna eller inte.

 

Vi utgår från individen, oss själva, för när man börjar underifrån finns större möj­lig­het till hållbar utveckling, tror vi, än om man börjar uppifrån. Genom att börja på individnivå skapar vi ett Nora så som vi önskar att det ska vara utifrån vår egen vardag.

 

NLT är alltså inte tankesmedjor i traditionell bemärkelse där man fokuserar på något specifikt, övergripande ämne. Vi utgår i stället från deltagarnas problem, tankar och frågeställningar här och nu.

 

 

Varför namnet Nora Lokala Tankesmedjor?

 

I namnet Nora Lokala Tankesmedjor var ”Nora” givet liksom ”Lokala” och även ”Tanke”, eftersom det handlar om att ta del av andras tankar och dela med sig av sina egna. ”Smedjor” var sedan det mest passande ordet, eftersom vi befinner oss i Bergslagen med speciell inriktning på järn. Dessutom vill vi smida nya tankar till glädje och utveckling för alla inblandade.

 

 

NLTs vision?

 

Vi ser framför oss hur Nora Lokala Tankesmedjor, NLT, är ett välkänt begrepp inte bara lokalt utan i hela Sverige. Vi ser hur omvärlden börjar rikta sina blickar mot Nora och undra hur man här burit sig åt för att få orten så framgångsrik – på många områden. Vi ser hur vi sakta men säkert bidrar till varandra inom olika delar av samhället och att det ger resultat.