Workshops

Workshops

10.30 - 11.00

-Trumresa (30 min)

Peter Ranetun

 

11.10 - 11.30

- Prova på hatha yoga

Helena Dahlgren

  

11.40 - 12.00

- Meditation med musik och rörelse

Rose Åkerman 

 

12.10 – 12.30

- Taktil – Prova på

Anita Lindgren 

 

12.40 - 13.00

- Dance of life

Carina Henningsson

  

13.10 – 13.30

- Trumhealing med intuitiv sång

Kerstin Eriksson

  

13.40- 14.00

- Presentation av Helandekontakt, Medial Vägledning,

Djurkommunikation Kurs i Andlig utveckling.

Lena Lönnström 

 

14.10- 14.30

- Lugn av naturen

Kajsa Grebäck

 

 

OBS! Reservation för eventuella ändringar