Standardsida

Jämför Q45

Den 6 mars bjöd kommunerna i norra Örebro län in småföretagare i Bergslagen till en framtidsdag som fokuserade kring den digitala utvecklingen och de möjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Det kvinnliga nätverket Q-Nora har inom ramen för projekt JämFÖR jobbat med förberedande insatser inför framtidsdagen för att öka kvinnors inflytande och delaktighet i processen. Totalt deltog ett hundratal personer, både företagare, beslutsfattare och offentlig sektor. Av dessa var ca 15 kvinnor under 45 år som hittat till framtidsdagen tack vare Q-Noras insats.


JämförProjektgruppen Q 45 träffades den 27/3 för att samla ihop kvinnornas tankar och reflektioner efter Framtidsdagen och om framtiden. Många fina och genomförbara idéer såg dagen ljus och stämningen var god. Processledare Camilla Brynte förberedde, genomförde och samlade upp resultatet som nu ska sammanställas i en dokumentation. Den ska under våren 2014 spridas till nyckelpersoner, beslutsfattare och politiker för att skapa påverkan/förändring.

Syftet är att få fler kvinnor delaktiga i Bergslagens framtida näringsliv, verka för att förbättra kvinnors möjligheter att starta och driva företag, sprida goda exempel/erfarenheter från programmet Främja kvinnors företagande till makthavare och politiker samt verka för att jämförperspektivet finns med i framtidens näringsliv i Bergslagen.