PROJEKT genomförda av QNora

Kvinnliga nätverket QNora har genom året genomfört många projekt. Det har varit fria initiativ som administrerats genom den ideella föreningen QNora som startades 2012. Några har också genomförts via JämFÖR. Läs mer om detta nedan.Projekt inom JämFÖR


Projekt JämFÖR drevs av Regionalt resurscentrum vid Länsstyrelsen i Örebro län i nära samverkan med Regionförbundet och lokala kvinnliga nätverk i länet. Projektets övergripande syfte var att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Tillsammans arbetade vi för att förbättra kvinnors möjligheter till företagande, entreprenörskap, kompetens- och karriärutveckling. De projekt vi genomförde vad Nora  Lokala Tankesmedjor inkl. seminarieserie, Q45 för att få fler kvinnor delaktiga i Bergslagens framtida näringsliv samt en utbildning i professionellt styrlsearbete. 

Hälsomässan 2012-2016


"Hälsomässan genomfördes för tredje gången 2014 med ungefär 500 besökare från Nora, Örebro, Lindesberg mm. Det var det 39 företag som anmälde sitt intresse och 6 av dem fick inte plats p g a utrymmesskäl."

Kvinnovandring


På internationella kvinnodagen den 8 mars flera år i rad samlades intresserade vid torgbrunnen för en guidad tur i centrala Nora och stanna till vid hus är det finns en berättelse om historiska kvinnor från Nora.