Välkommen till nätverket Qnora

Qnoraär ett kvinnligt nätverk som ska verka och främja kvinnligt företagande i Nora kommun och dess närhet.


Ett nätverk för företagsamma kvinnor med syfte att lära känna och ta vara på medlemmarnas kompetenser, inspirera, stödja och utveckla varandra.


Föreningen är öppen för alla kvinnliga företagare och andra företagssamma kvinnor i Nora kommun och dess närhet.


  • Vi stöttar varandra
  • Vi samarbetar med varandra
  • Vi genomför olika projekt