Välkommen till nätverket Qnora

Nätverket QNora


Qnora är ett kvinnligt nätverk som ska verka och främja kvinnligt företagande i Nora kommun och dess närhet.


Ett nätverk för företagsamma kvinnor med syfte att lära känna och ta vara på medlemmarnas kompetenser, inspirera, stödja och utveckla varandra.


Föreningen är öppen för alla kvinnliga företagare och andra företagssamma kvinnor i Nora kommun och dess närhet.


  • Vi stöttar varandra
  • Vi samarbetar med varandra
  • Vi genomför olika projekt


Q Nora ideell förening


Qnora ideell förening bildades 2012. Föreningen är en frivillig fristående del av nätverket Qnora.


Qnora ideella förening ska verka och främja kvinnligt företagande i Nora kommun och dess närhet.

Föreningen hanterar pengar som behövs vid olika projekt som t. ex. Hälsomässan, Qvinnovandringen mm.

Föreningen är öppen för alla kvinnliga företagare och andra företagssamma kvinnor i Norakommun och dess närhet.


Ordförande: Lena Bjärmark

Kassör: Lena Bjärmark

Sekreterare: Mariana Flodman

Styrelsemedlem: Astrid Andersen

Ersättare:

Revisor: Cecilia Lundqvist

Valberedning: Mäla Ekström och styrelsen

Medlemmar: 10 st


Stadgar:


Syfte


Ø Att stödja det kvinnliga nätverket Qnora

Ø Att främja det kvinnliga näringslivet i Nora kommun och dess närhet i frågor rörande ekonomisk administration

Ø Medlemmar i föreningen kan få draghjälp och mod att göra verklighet av sina idéer.
Föreningen kan t ex fungera som inkubator (där medlemmarna har möjlighet att bolla sina idéer) med syfte att leverera tillbaka idén till upphovsgivaren efter en första provomgång.

Ø Olika konstellationer av kvinnor i Qnora ideell förening kan hitta nya samarbetsformer och med ganska kort startsträcka kunna skapa ett event eller annan aktivitet.


Verksamhet

Föreningens målsättning och arbetsformer är att

Ø uppmuntra kvinnligt företagande.

Ø vara ett forum för utveckling och kreativitet, samt bidra till Noras utveckling.

Ø Qnora Ideell förening ska vara en tydlig part i kommunen, i näringslivet och i länet

Ø arbetar i projektform t ex med event eller andra aktiviteter.

Ø ska kunna vara remissinstans.