PROJEKT genomförda av QNora

Kvinnliga nätverket QNora har genom året genomfört många projekt. Det har varit fria initiativ som administrerats genom den ideella föreningen QNora som startades 2012. Några har också genomförts via JämFÖR. Läs mer om detta nedan.QNoras projekt inom JämFÖR

Projekt JämFÖR drevs av Regionalt resurscentrum vid Länsstyrelsen i Örebro län i nära samverkan med Regionförbundet och lokala kvinnliga nätverk i länet. Projektets övergripande syfte var att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Tillsammans arbetade vi för att förbättra kvinnors möjligheter till företagande, entreprenörskap, kompetens- och karriärutveckling.

2012


Nora Lokala Tankesmedjor, NLT


Vad är NLT?


NLT skapades av oss i Q Nora under 2012 inom ramen för projekt ”JämFÖR – en jämställd framtid i Örebroregionen” (se ovan). NLT är en speciell form av mötesplatser i Nora kommun där individen står i fokus. De följer en speciell struktur där alla deltagare tar sitt ansvar.


Målet är att öka jämställdheten i Nora och utveckla orten överhuvudtaget. NLT föregicks våren 2013 av en seminarieserie med syfte att i förväg höja kompeten­sen kring jämställdhet och säkerställa närvaron av detta perspektiv i tanke­smed­jorna. NLT är öppna för alla, antingen man deltagit i seminarierna eller inte.


Vi utgår från individen, oss själva, för när man börjar underifrån finns större möj­lig­het till hållbar utveckling, tror vi, än om man börjar uppifrån. Genom att börja på individnivå skapar vi ett Nora så som vi önskar att det ska vara utifrån vår egen vardag.


NLT är alltså inte tankesmedjor i traditionell bemärkelse där man fokuserar på något specifikt, övergripande ämne. Vi utgår i stället från deltagarnas problem, tankar och frågeställningar här och nu.


Varför namnet Nora Lokala Tankesmedjor?


I namnet Nora Lokala Tankesmedjor var ”Nora” givet liksom ”Lokala” och även ”Tanke”, eftersom det handlar om att ta del av andras tankar och dela med sig av sina egna. ”Smedjor” var sedan det mest passande ordet, eftersom vi befinner oss i Bergslagen med speciell inriktning på järn. Dessutom vill vi smida nya tankar till glädje och utveckling för alla inblandade.


NLTs vision?


Vi ser framför oss hur Nora Lokala Tankesmedjor, NLT, är ett välkänt begrepp inte bara lokalt utan i hela Sverige. Vi ser hur omvärlden börjar rikta sina blickar mot Nora och undra hur man här burit sig åt för att få orten så framgångsrik – på många områden. Vi ser hur vi sakta men säkert bidrar till varandra inom olika delar av samhället och att det ger resultat.

2014


Q45


Den 6 mars 2014 bjöd kommunerna i norra Örebro län in småföretagare i Bergslagen till en framtidsdag som fokuserade kring den digitala utvecklingen och demöjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Totalt deltog ett hundratal personer, bådeföretagare, beslutsfattare och offentlig sektor. Av dessa var ca 15 kvinnor under 45 år som hittat till framtidsdagen tack vare Q-Noras insats.


Det kvinnliga nätverket Q-Nora har inom ramen för projekt JämFÖR arbetade med förberedande insatser inför framtidsdagen för att öka kvinnors inflytande och delaktighet i processen. 


JämförProjektgruppen Q 45 träffades den 27/3 för att samla ihop kvinnornas tankar och reflektioner efter Framtidsdagen och om framtiden. Många fina och genomförbara idéer såg dagen ljus och stämningen var god. Processledare Camilla Brynte förberedde, genomförde och samlade upp resultatet som  sammanställdes i en dokumentation. Du kan se den nedan. Den ska spreds under våren 2014 till nyckelpersoner, beslutsfattare och politiker för att skapa påverkan/förändring.

Syftet var att få fler kvinnor delaktiga i Bergslagens framtida näringsliv, verka för att förbättra kvinnors möjligheter att starta och driva företag, sprida godaexempel/erfarenheter från programmet Främja kvinnors företagande till makthavare och politiker samt verka för att jämförperspektivet finns med i framtidensnäringsliv i Bergslagen.

2015


Utbildning i professionellt Styrelsearbete


Passar alla för styrelsearbete? Varför är ett professionellt styrelsearbete viktigt och vad kan det ge dig som företagare eller ledamot?


Målet med utbildningen var att vid två tillfällen öka medvetenheten om vinsterna med en bättre kompetens och representation i styrelser och ledningar. Syftet med utbildningen var att du lärde dig mer om hur professionellt styrelsearbete går till och hur en valberedning fungerar.

Dag: Onsdag den 11 mars och fredag den 20 mars.

Tid: Klockan 12:00-17:00. Tillfällena inleds med lunch.

Plats: Nora Stadshotell


Utbildningen arrangerades av Q Nora, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kvinnliga företagarnätverk inom ramen för projekt ”JämFÖR - en jämställd framtid i Örebroregionen”.

Hälsomässan 2012-2016


"Hälsomässan genomfördes för tredje gången 2014 med ungefär 500 besökare från Nora, Örebro, Lindesberg mm. Det var det 39 företag som anmälde sitt intresse och 6 av dem fick inte plats p g a utrymmesskäl."

Rapport från Hälsomässan 2014


"Vi genomförde vår tredje Hälsomässa med ungefär 500 besökare från Nora, Örebro, Lindesberg mm. Förra året ville 23 utställare vara med, i år var det 39 företag som anmälde sitt intresse och vi fick tacka nej till 6 av dom p g a utrymmesskäl. Utställarna tycker om vårt mässupplägg har vi förstått och flera har redan sagt att de vill komma även nästa år.


Stadshotellet sålde 20 % fler luncher i år än förra året, de fick mycket beröm för den goda vegetariska buffén.


Handlarna berättade att det var mycket folk på stan vilket är ett av våra syften med mässan att dra folk till staden under lågsäsong.


Q Nora - företagssamma kvinnor i Nora, hade flera företag som ställde ut med hälsoinriktning. Ett annat syfte är att apoteket, folktandvården, medicinsk fotvård, informerar om sina verksamheter på samma mässa som företag som visar massage, akupunktur, yoga, hälsosam mat mm.


Alla utställare hade möjlighet att under 20 minuter ta upp olika teman som de brinner för, antingen i ett rum för workshops eller i ett annat rum som var anpassat för sittande föreläsning.

Mässan avslutades med en Tangouppvisning!


Samarbetet med Chokladgästabudet fungerade fint och vi samverkar kring broschyrer, affischer, tidningsartiklar och information i övrigt.


Arbetsgruppen för Hälsomässan i Nora 2014

Mariana Flodman, Lena Bjärmark, Ingela Forsberg och Jenny Carlsson


Butiker som hade extra öppet under Hälsomässan/Choklad Gästabudet:

Apoteket, Frinol El, Hans & Håkan Skor, Helens Hörna, Hund & Kattbutiken, Kanan, Kjellbergs, Maries Skor, Nora Diversehandel, Sandbergs Bosättningsaffär, Svhh, Tomas Kläder, Två små gummor coh Ärta Pärta."

Hälsomässan för fjärde gången 2015 och Chokladgästabudet för åttonde gången.


Två mässor på samma dag i Nora. Dagen bjuder på massor av godsaker och en nostalgiresa.


På Hälsomässan visar hälsoföretag från hela länet upp sig och erbjuder föreläsningar, workshops och prova på behandlingar.

På Chokladgästabudet vrids klockan tillbaka 60 år! Välkommen till en choklad & matmarknad som bjuder på nostalgi!

Lördagen den 28 mars 10-16

Plats: Chokladgästabud i församlingshemmet, Kungsgatan 12 och Hälsomässa på Nora Stadshotell vid torget.

Entré 80 kr

Kontakt:

Nora Chokladskola
Telefon: 070-319 34 64

Hälsomässan i Nora
Telefon: 070-628 95 98

Arr: Q-Nora och Nora Chokladskola

Rapport från Hälsomässan 2015


"Mässan blev återigen en uppskattad aktivitet. Bland Hälsomässans utställare fanns representanter både från den traditionella sjukvården och från de mer alternativa vägarna till välmående.


– Vi försöker ha med olika tänk. Exempelvis hade vi läkare, apoteket, folktandvården, akupunktur, yoga och healing med på mässan.

Följ oss gärna på Facebook: www.facebook.com/Hälsomässan-i-Nora


Grundtanken som vi hade för 4 år sedan var att skapa något för:

Att främja Nora kommuns hälsoutvecklande företag (vi fick komplettera lite med utövare i Örebro Län där vi inte fann företag som inte hade möjlighet inom Nora kommun)

Kunna bidra till att dra folk till staden på lågsäsong.

Ge de olika företagen möjlighet att presentera sitt företag antingen via 30 minuters föreläsning eller workshop.

Att främja kvinnligt företagande.

Trevligt repotage både i papperstidningen och i på na.se.

http://na.se/nyhe…/nora/1.2905992-halsa-och-praliner-i-fokus

24i Berglagens repotage

http://24i.se/massa-for-kropp-och-sjal/


Vi brukar få mycket fina omdömen från våra utställare att de känner sig välkomna och får ett bra omhändertagande bakom kulisserna i vårt utställarkafé.


"Stort tack till en helt fantastisk dag på mässan. Allt var jättefint arrangerat. Många roliga och intressanta möten att ta med sig. Tack! <3"


"Åter igen en härlig mässa! Proffsigt arrangerat, god mat, härliga kollegor och fantastiska besökare <3 <3 <3"


"Toppen fint arrangemang. Så fint att få sådan bra support till oss utställare. TACK"


Mässan i övrigt:

Även ”mässvärdinnorna” brukar ha en utvecklande dag med många samtal och möten.

Stadshotellet ordnade återigen en fin specialbeställd hälsobuffé i matsalen.

Nu har vi fullt fokus på 5 årsfirande av Hälsomässan i Nora 2016! Bidra gärna med idéer vi är på planeringsstadiet ännu."

Hälsomässan 2016


Ännu fler utställare!

KVINNOVANDRINGARNA

Flera år i rad har Q-Nora ordnat kvinnovandring den 8 mars. Q-Nora lyfter fram Noras historiska kvinnoprofiler med en kvinnovandring.


På internationella kvinnodagen den 8 mars kl 17.00 samlades intresserade vid torgbrunnen för en guidad tur i centrala Nora. Vi stannade till vid hus där det finns en berättelse om historiska kvinnor från Nora.

En Q-Norakvinna ledde rundvandringen och vi stannade till för att höra berättelser om kvinnorna på Götlinska gården, fru Louise Wedberg, konstnären Ragnhild Nordensten, glassfabrikören Selma Gerdin och begravningsentreprenören/leksaksförsäljaren Emma Rhodin. På Stadshotellet satt Maria Lang och väntar på gruppen och hon hade sällskap med Anna-Maria Roos.

Nora – Anna var ute och sprang. Andra som dök upp var sjuksköterskan fru Palm eller kvinnan som blev anklagad för att vara trollkona.